سایت انگلیسی
تماس باما
خانه
سه‌شنبه 6 خرداد 1399   09:36:16
15:521396/10/12
خاتمه پروژه پژوهشی ارزیابی عدم قطعیت در چاه آزمایی مخازن گاز میعانی با استفاده از نرم افزارهای تجاری در قالب طرح نخبه وظیفه

در قالب طرح نخبه وظیفه در پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز پروژه پژوهشی ارزیابی عدم قطعیت در چاه آزمایی مخازن گاز میعانی با استفاده از نرم افزارهای تجاری با موفقیت خاتمه یافت.


مخازن گازی میعانی به دلیل داشتن میعانات پرارزش یکی از مهم ترین نوع مخازن گازی هستند. تخمین خواص این مخازن یکی از گام های اساسی در بهینه سازی تولید از آن است. در این میان استفاده از داده های چاه آزمایی یکی از راه های مهم شناخت مخازن است. وجود جریان دوفازی در اطراف چاه در هنگام جمع آوری داده های چاه آزمایی مخازن گاز میعانی باعث می شود که روش های رایج تفسیر داده ها نتواند آنالیز نسبتا کامل و دقیقی از ویژگی‌های مخزنی ارائه دهد. روش دی‌کانولوشن که به این منظور برای آنالیز داده های چاه ارائه شده است با حذف اثرات چاه در زمان‌های اولیه تولید، ارائه دقیق تری از خروجی های چاه آزمایی می دهد. در این روش با استفاده از داده های دبی-فشار اندازه گیری شده، پاسخ فشار دبی-واحد معادل حساب می شود. از طرف دیگر با توجه به وجود خطا در داده ها و مدل‌ها، روش دی‌کانولوشن حاوی عدم قطعیت است. در این تحقیق، با توجه به اهمیت مخازن گاز میعانی عدم قطعیت موجود در روش دی کانولوشن برروی داده های چاه آزمایی مخازن گاز میعانی بررسی شد.
در ابتدا مخازن گاز میعانی و روش چاه آزمایی آن‌ها مطالعه شده و روش کانولوشن و دی‌کانولوشن در منابع نفتی و روش های مدرن آن ارائه شد. با استفاده از نرم افزارهای تجاری Fekete، Pansystem  وEcrin Saphir سعی شد تا با ساخت آزمایش های مصنوعی مختلف توانایی روش دی کانولوشن در بازیابی پارامترهای مخزن و چاه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین اثرات وجود خطا در داده دبی و فشار نیز بررسی شد. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که دی‌کانولوشن روش بسیار قدرتمندی برای تحلیل داده‌های چاه آزمایی است، اما استفاده از آن مستلزم دانش کافی برای تحلیل است. همچنین وجود خطا در داده فشار (به ویژه اگر بالای 5 پام باشد) به شدت برروی نتایج چاه آزمایی اثر منفی می گذارد.


کلمات کلیدی
کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ازدیاد و برداشت از مخازن نفت و گاز می باشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است
Best View in 1024x768