سایت انگلیسی
تماس باما
خانه
پنجشنبه 30 آبان 1398   22:30:56
 
چهارشنبه 12 آبان 1395
اهداف و چشم انداز

یکی از ارکان اصلی تحقیقات در بخش ازدیاد برداشت از مخازن، ‌طراحی و شبیه سازی فیزیکی فرایندهای ازدیاد برداشت در ابعاد آزمایشگاهی می باشد. یک طرح ازدیاد برداشت هنگامی اجرایی و دارای ارزش است که بر مبنای اصولی باشد که از تلفیق مطالعات تئوری و نتایج شبیه سازی فیزیکی در آزمایشگاه حاصل گردد. لذا بدون انجام این مرحله اجرای یک طرح ازدیاد برداشت کامل نخواهد بود. یک آزمایشگاه ازدیاد برداشت باید دارای تجهیزات و ستاپ های مختلف، تکنسین های مجرب، ‌مهندسین طراح آزمایشات و دانش فنی به روز برای انجام روشهای مختلف برداشت ثانویه و ثالثیه باشد.
 با توجه به جایگاه پژوهشکده ازدیاد برداشت در صنعت نفت و بخش بالا دستی مهم ترین هدف، دستیابی و حفظ جایگاه مناسب آزمایشگاه در این میان می باشد. در این راستا اهداف زیر را می توان برای چشم انداز بلند مدت آزمایشگاه پژوهشکده ازدیادبرداشت از مخازن بیان نمود:

  • کسب توانائی طراحی تجهیزات و Set-Up های مربوط به کلیه فرآیندهای ازدیادبرداشت از مخازن نفتی و گازی      
  • ارتقاء جایگاه آزمایشگاه پژوهشکده به عنوان مرکز جذب پروژه های تحقیقاتی- آزمایشگاهی و برون سپاری آنها به دیگر آزمایشگاه های موجود داخلی و نظارت بر اجرای آن به عنوان قطب علمی فرایند های ازدیاد برداشت
  • تهیه و ارائه سلسله مستنداتی از تجربیات در خصوص دستاوردهای حاصل از انجام پروژه های علمی- تحقیقاتی- آزمایشگاهی مربوط به فرآیندهای ازدیادبرداشت در قالب دستورالعمل ها، گزارشات و یا نشریات ادواری به عنوان سوابق ارزشمند پژوهشکده
  • برقراری تعامل با دیگر مراکز آزمایشگاهی- تحقیقاتی به منظور انتقال تکنولوژی و تجربه جهت رفع نیاز مراکز به عنوان قطب علمی فرایند های ازدیاد برداشت
  • ارائه مشاوره در خصوص تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های ازدیادبرداشت دانشگاهی و دیگر مراکز علمی- تحقیقاتی داخل
  • ارائه کارگاه ها و دوره های آموزشی مورد نیاز متخصصین و تکنسین های شاغل در آزمایشگاه های سایر مراکز تحقیقاتی
  • ارزیابی پتانسیل و رتبه بندی مراکز تحقیقات آزمایشگاهی به منظور واگذاری پروژه های پژوهشکده متناسب با توان مراکز فوق
کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ازدیاد و برداشت از مخازن نفت و گاز می باشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است
Best View in 1024x768